Kontakty

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje a Rada seniorů ČR děkuje hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Josefu Suchánkovi a ministrovi MPSV Ing. Marianovi Jurečkovi za udělení záštity a podpory projektu celorepublikového finále Babička roku 2022 s mezinárodní účastí , dále děkujeme generálním partnerům Olomouckému kraji a Českým drahám, mediálním partnerům ČT a Době seniorů , partnerům Hotel MAS***, CK Senior Travel, HARTMANN, Anděl na drátě, Lázně Slatinice, OPEL, Hotel Brdy, Výstaviště Flóra, Ondrášovka, AGE CETRUM, Česká průmyslová, Bombus, Labeta, Weiki, Muzeum rekordů a kuriozit, VideoShot, OOJDS Přešovský kraj, Svazu učitelů města Opole a všem dalším partnerům, kteří podpořily tuto krásnou soutěž seniorské krásy, novodobou tradici.


Děkujeme všem hostům, kteří přijali pozvání do poroty: Mgr. Ivo Slavotínek -I. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová – náměstkyně ministra MPSV, MUDr. Lumír Kantor ,Ph.D – Senátor, Ing. lenka Desatová – předsedkyně Rady seniorů ČR, MUDr. Dagmar Malotová , MBA – medicínská ředitelka AGE Centra, Ing. Stanislav Juránek, Eva Kolářová, DipMgmt – náměstkyně primátora města Olomouc, Ing. Irena Vašicová – ředitelka Lázní Slatinice, Ing. Hana Motyková – zástupce ředitelství ČD, Ing. Lenka Horáková – ředitelka odboru ČD, Doc. Ing. Lidmila Němcová – místopředsedkyně EU seniorů, Ing. Eva Fuglíčková – ředitelka Flóry, RNDr. Radim Slouka -ředitel Slovanského gymnázia Olomouc, Martina Galbová – ředitelka Nadace Anděl na drátě, Lucie Hudečková -Senior Travel, Valeria Pokorná – místopředsedkyně JDS Slovensko, Boženna Browarská – Svaz učitelů Opole, Jaroslava Pechová – spisovatelka, Mgr. Vladimír Berounský – předseda KRS Pardubický kraj, Marie Horňáčková -SeniorPasy.