Kontakty

Prohlášení o přístupnosti

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: www.krsol.cz

Responzivita webových stránek

Tyto webové stránky splňují požadavky přístupnosti ze stolních počítačů a z mobilních zařízení, šablona těchto webových stránek je plně responzivní, tzn. že díky přizpůsobivosti vůči velikosti displeje umožňuje pohodlné prohlížení. Prvky na responzivním webu se přeskupí tak, aby byl web snadno čitelný a plně funkční. Responzivní design umožňuje práci na mobilních na zařízeních s operačními systémy Android, iOs i Microsoft. Veškerý obsah stránek splňuje požadavky na vnímatelnost, srozumitelnost a stabilitu pro jejich návštěvníky. Přístupnost internetových stránek ze stolních počítačů i z mobilních zařízení je podložena splněním harmonizující normy Evropské unie a splňují v rozsahu § 4 až 6 příslušný zákon. Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením. Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru).

Kód a design stránek

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím redakčního a publikačního systému WordPress, vzhled je formátován s využitím kaskádových stylů CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.
Texty na tomto webu mají standardní formát.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Edge, Chrome, FireFox, Safari…). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak tedy oddělen od informací.
Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes logo v levé navigaci.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX a PDF případně XLS, XLSX a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, nebo jsou určeny přímo ke stažení a použití. Doručujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodné pro další použití, založení dokumentu nebo pro tisk a následné doplnění. PDF soubory jsou načítány tak aby po kliknutí byly otevřeny i přímo na webových stránkách v nové záložce, ale je umožněno jej stáhnout. K prohlížení dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů přímo.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    • Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají zpravidla textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž a vzhledem k použití by bylo i zbytečné. (podle § 7 zákona)
  2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
    • Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb. Jsou načítána z jiných zdrojů (převážně youtube).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10.3.2021.
Toto prohlášení bylo revidováno dne 10.3.2021.

Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba

Cílem je zajistit uživatelům webových stránek jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40ª
779 00 Olomouc
email: info@krsol.cz
tel: +420 774 345 670

Administrátor webu: ma-ci@email.cz
tel. +420 774 238 858

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
zc.rcvm@tsonputsirp