Kontakty

Vážení kolegové, sportovci a účastníci VI.Krajských sportovních her seniorů,

 

z důvodů pandemie Covid – 19 a současnými nařízeními vlády a hygieny pro pořádání skupinových aktivit a lékaře, je pro účastníky -sportovce a organizátory VI. Krajských sportovních her povinnost dodržet pravidla:

 1. Kdo je očkovaný druhou dávkou vakcíny proti Covid -19 a má ji aplikovanou více jak 15 dní v den konání her, nepotřebuje žádný test, předloží certifikát.
 2. Ti , kteří prodělali onemocnění Covid -19 a není tomu více jak 180 dní ode dne nakažení v den konání her, pak stačí, když předloží potvrzení od lékaře a nebo si mohou stáhnout certifikát na webu ocko.uzis.cz
 3. Kdo je očkovaný pouze první dávkou – předloží PCR test nebo antigenní test , který nesmí být starší tří dnů v den konání her.
 4. Neočkovaní musí mít PCR test nebo test antigenní, který nesmí být straší tří dnů v den konání her.

Pravidla se každým dnem mění, proto budeme týden před sportovními hrami aktualizovat, sledujte náš web www.krsol.cz.

Povinnou výbavou všech účastníků bude respirátor FFP2 nebo nano-rouška.
Kdo potřebná potvrzení nebude mít, nebude moci sportovat. Tato nepopulární opatření jsou v zájmu nás všech , jsme nejvíce ohrožená skupina, ochrana zdraví je a musí být vždy prioritou nás všech. Přesto věřím, že se nám podaří i letošní krajské sportovní hry seniorů úspěšně zorganizovat a společně si užít skvělý den na čerstvém vzduchu. Sport a společná radost je skvělá terapie ozdravení duševního života nás všech.

Na všechny se moc těšíme

Propozice VI. Sportovních her seniorů Olomouckého kraje 2021

Význam: pravidelná tělesná aktivita ovlivňuje významnou mírou psychické a duševní zdraví u seniorů, přispívá ke zkvalitnění jejich fyzické zdatnosti a napomáhá žít plnohodnotný život až do vysokého věku. Setkávání se napomáhá získávání sociálních kontaktů, které udržují seniory v aktivitě a zamezují osamocení.

Pořadatel: KRS Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. SHS budou provedeny jako víceboj smíšených seniorských družstev. Soutěžní družstva klubů (spolků) nebo obcí se musí přihlásit do soutěže dle pokynů KRS.

Ředitel: Milena Hesová, předsedkyně KRS Olomouckého kraje
Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé – budou jmenování KRS OL.

Řídící organizačního štábu: Bc. Zdena Marcinková, – místopředsedkyně KRS.


Podmínky účasti:

 • Soutěže se mohou účastnit seniorky/senioři 60+, v pětičlenném smíšeném družstvu musí být minimálně dvě ženy, označení družstva nebo dresy dle vlastního uvážení soutěžících
 • Jmenný seznam soutěžního družstva (vyplnit tiskopis přihlášky) zaslat do 31. července 2021 na emailovou adresu: z.marcinkova@seznam.cz
 • přihlášky zaslané po termínu nebudou akceptované
  • Startovné ve výši 400,- Kč za družstvo uhradit na účet KRS u FIO banky č. ú. 2900931192/2010
  • do zprávy pro příjemce uveďte název klubu/obce a variabilní symbol: 18082021
 • Soutěžící jsou si vědomi, že účast v soutěžích je na vlastní nebezpečí. Jejich zdravotní stav odpovídá náročnosti soutěžních disciplin
 • Každý soutěžící musí mít s sebou doklad totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny
 • Bude zabezpečená zdravotní hlídka + městská záchranná služba

Místo: stadion TJ Lokomotiva Olomouc

Termín: 18. srpna 2021 (zahájení v 9,00 hod, ukončení v 15:00 hod)


Disciplíny – 10 (mokrá varianta 8)

1. Kroužky – hod 3 kroužky na vzdálenost 3 m na kužel, platí i pro MV (mokrá varianta)

2. Tenisová zručnost – běh s míčkem na tenisové raketě na čas na vzdálenost 2 x12 m /i MV

3. BOLLOBALL – hod 3 párů svázaných tenisových míčků na vzdálenost 4 m -/i MV

4. Běh – na čas ženy 40 m i muži 40 m/i MV – štafetový běh

5. Hokej – střelba florbalovou holí 5 míčky na malou branku na vzdálenost 8 m/ i MV

6. Šipky – hod 5 šipkami do terče na vzdálenost 3 m/i MV

7. Srážení plechovek – 3 míčky (3 hody) se sráží15 plechovek

8. Košíková – hod 3 míči do koše na vzdálenost 4 m muži, 3 m ženy/i MV

9. Petanque – hod 3 koulemi na cílovou metu na vzdálenost 15 m

10. Hod pytlíkem na cíl – 5 hodů na cíl ve vzdálenosti 4 m do bedničky/i MV


Ocenění: všichni sportovci získají pamětní účastnické medaile, vítězové na 1., 2. a 3. místě – poháry, věcné ceny, všichni soutěžící dostanou drobné dárky.

Zvláštní cena: „Nejstarší sportovec“ v kategorii muži a ženy.

Rozsah 10 disciplín se bude plnit, pokud bude přihlášeno do 20 družstev. Při větším počtu družstev než 20 rozhodne organizační štáb o případném omezení počtu disciplin.

V případě mokré varianty budou soutěže probíhat v tělocvičně, a proto je nutné, aby soutěžící měli sportovní obuv určenou pouze pro pohyb na palubovce tělocvičny.


Časový program:

7:00 – 8:45 – příprava sportoviště, pracovišť, organizační zajištění

8:00 – 8:50 – prezence soutěžních družstev

9:00 – slavnostní zahájení V. Krajských sportovních her seniorů 2020

9:30 – 13:30 – průběh soutěží

14:00 – Nástup družstev a vyhlášení výsledků, předání cen

do15:00 – likvidace pracovišť a vrácení sportovního náčiní


Organizace průběhu VI. Krajských sportovních her seniorů 2021

 • Při příchodu na stadion se každé soutěžní družstvo přihlásí u prezence, nahlásí případné změny ve složení soutěžního družstva a obdrží pokyny k další činnosti a balíčky s jídlem a pitím.
 • Po převlečení se členové družstva seznámí s programem a včas se dostaví ke slavnostnímu nástupu družstev.
 • Každé soutěžní družstvo si zvolí svého kapitána, který zodpovídá za hladký průběh soutěží a včasný nástup k disciplínám dle určeného pořadí.
 • Jednotlivé disciplíny budou označeny čísly a kapitáni družstev obdrží rozpis, v jakém pořadí budou absolvovat jednotlivé disciplíny.
 • Kapitáni družstev dbají pokynů vedoucích pracovišť a rozhodčích.
 • Každý soutěžící dostane kartičku závodníka, pro každé družstvo pak bude na jednotlivých stanovištích připravený „evidenční list družstva“ se jmény jednotlivých soutěžících – zápis výsledků provádí výhradně rozhodčí. Pro každou disciplínu jsou určeni dva rozhodčí, kteří budou z nezávislé organizace z důvodu objektivnosti zapisování dosažených výsledků.

Účast všech je na vlastní riziko a pojištění!

VI. Krajské sportovní hry seniorů jsou koncipované jako sportovní a společenské setkání domácích i zahraničních seniorských organizací s cílem:

 • změření sil v jednotlivých disciplínách
 • přátelská setkání stejné věkové skupiny, navázání nových kontaktů a výměna zkušeností

Pravidla disciplín budou zaslány jednotlivým družstvům na vyžádání.