Kontakty

Motto:

„Výuka přichází za seniorem“

VU3V-nahled
VU3Vcaktualita-006
V3UV-promoce-2020-03

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku

www.e-senior.cz

Spolupráce vzdělávacích organizací s Provozně ekonomickou fakultou

České zemědělské univerzity v Praze

Manažer VU3V: Ing. Klára Nehodová, nehodova@pef.czu.cz, 224 382 350

Máte zájem o zvyšování kvality života seniorů ve Vaší obci/mikroregionu ?? Umožněte svým starším spoluobčanům vysokoškolské zájmové studium formou Virtuální Univerzity třetího věku

Univerzita třetího věku

Motto: „Senior přichází za výukou“

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Motto: „Výuka přichází za seniorem“

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání. Posluchači se do výuky zapojují v „konzultačních střediscích VU3V“, která jsou PEF ČZU v Praze (garantem studijního programu a organizačním garantem VU3V) zřizována v jednotlivých lokalitách/regionech.

Kompletní informace o V3UV pro nové KS

Vzor popisu pro nové KS