Kontakty

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Krajská Rada seniorů v zastoupení seniorů kraje plní vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu ke krajské samosprávě. „

Navrhuje orgánům kraje opatření ve prospěch seniorů.

Aktivně působí ve prospěch zlepšení postavení seniorů v kraji, mimo jiné se zasloužila o dopravu pro seniory zdarma.

Organizuje zájmové činnosti, kulturní, tělovýchovné, vzdělávací a rekreační aktivity. „

Aktuálně má KRS 6000 členů, evidujeme 58 spolků, jednu Radu seniorů

SPOLUPRÁCE KRAJE S RADOU SENIORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Krajská Rada seniorů s krajem aktivně spolupracují. „

Od roku 2015 má KRS sídlo na krajském úřadě. „

Spolupráce kraje s KRS je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. „

Zástupci krajské Rady jsou důležitým partnerem kraje (na úrovni poradce hejtmana) při aktivitách kraje směřujících k realizaci politiky stárnutí, mezigeneračního soužití, aktivního života seniorů…

Podpora ze strany kraje v rovině organizační přispívá k zajištění materiálně technických podmínek pro činnost samotné krajské Rady, a to tím, že jí umožňuje využívat kanceláře a zasedací prostory v sídle KÚOK. „

Kraj umožňuje krajské Radě seniorů propagaci aktivit na svých webových stránkách i v krajském měsíčníku Krajánek „

Důležitá je i finanční podpora v rámci nastavené dotační politiky kraje, která směřuje k realizaci konkrétních projektů, programů a aktivit, z nichž některé mají i inovativní potenciál a mohou být celorepublikovou inspirací.