Kontakty

1. Kroužky – každý člen družstva dostane 3 kroužky, které bude postupně házet na kužel ve vzdálenosti 3m. Počítají se kroužky, které zůstanou na kuželu. Při rovnosti dosažených bodů vítězí vždy součet celého družstva, které tvoří starší soutěžící.

Toto kritérium platí u všech dalších disciplín a je uvedeno, že vítězí vždy starší.


2. Tenisová zručnost – soutěžící uchopí raketu na konci rukojeti, položí na ní míček a na pokyn rozhodčího vyběhne po určené dráze.Oběhne otočný bod umístěný ve vzdálenosti 12m a vrací se zpět na start. Rozhodčí měří dosažený čas po celou dobu běhu start –cíl a zapíše jej do kartičky závodníka. Závodník nesmí míček po dobu běhu přidržovat, jinak by byl diskvalifikován.Pokud mu míček spadne, může jej zvednout a pokračovat v běhu. Při rovnosti dosaženého času vítězí vždy starší soutěžící.


3. Balloball – hrazdička je umístěná ve vzdálenosti 4 m. každý soutěžící má kdispozici 3 svázané míčky. Míčky se hází na hrazdičku. Jako platné jsou uznány pouze ty hody, kdy míček zůstane pevně na tyčce. Bodování: horní tyčka 3 body, střední tyčka 2 body, spodní tyčka 1 bod.Při rovnosti bodů vítězí starší soutěžící.


4. Golfová zručnost – 3 pokusy puttují (patují) golfovou holí golfový míček umístěný na začátku zelené plochy (délka koberce max 2,5 m) do „živé jamky“, počítá se každý vystřelený míček z jamky.


5. Hokej – soutěžící obdrží 3 florbalové míčky a levou nebo pravou florbalovou hůl. Míčky postupně střílí na malou branku na vzdálenost 8m. Každý míček,který zasáhne vnitřní prostor branky se hodnotí jedním bodem. Jsou uznány jako platné i zásahy, kdy se míček zvnitřního prostoru branky odrazí ven. Do kartičky soutěžícího se zapisuje celkový součet zásahů. Při rovnosti výsledků vítězí vždy starší soutěžící.


6. Šipky – soutěžící obdrží 3 šipky, které na povel rozhodčíhohází na vzdálenost 3m do terče. Jako platné hody se počítají pouze ty, kdy šipka zůstane zapíchnutá v terči. Dosažený výsledek soutěžícího představuje součet bodů vjednotlivých mezikružích terče a zapisuje se do kartičky soutěžícího. Při rovnosti výsledků vítězí v dané kategorii vždy starší.


7. Koloběžky– soutěžící absolvuje štafetovou jízdu na koloběžce, na trati o délce 50 m na čas. Při rovnosti dosaženého času vítězí vždy starší soutěžící.


8. Košíková – soutěžící obdrží 3 míče, které postupně hází do koše na vzdálenost 4m. Za každý průnik míče košem se počítá jeden bod. Celkový součet bodů se zapíše do kartičky soutěžícího. Při rovnosti výsledků vítězí vždy starší soutěžící.


9. Petanque – soutěžící dostane 3 petangové koule a postupnými hody se snaží dostat koule co nejblíže k cílové metě o šířce 1m, která je 8m od startovní mety. Měří se a zapisuje do kartičky soutěžícího pouze nejbližší vzdálenost koule od cílové mety. Je povoleno koule i odrážet a posunovat je tak k cílové metě. Při rovnosti výsledků vítězí v dané kategorii vždy starší soutěžící.


10. CORNhole – každý člen družstva má 5 hodů, hází se plátěnými pytlíčky naplněnými pískem ze vzdálenosti 4m. Pytlíky se hází do otvorů, jako platný je ten, který propadne otvorem. Bodování: dle označených hodnot na bedničce za 1, 2 a 3 body. Vyhodnocuje se celkový součet dosažených bodů všech členů družstva. Při rovnosti bodů vítězí starší soutěžící.