Kontakty

Máme za sebou měsíce v naději, testujeme, očkujeme, dodržujeme přísná opatření vlády i „selského rozumu“ . Věřím, že v době, kdy budete číst tyto řádky, většina z vás bude již naočkovaná a do našich domovů se začne vracet společně s jarním sluníčkem a probouzející se přírodou do krásy i dobrá nálada a pozitivní energie, která posiluje naši imunitu a duševní zdraví.

Tvrdý „lockdown“ nás sice doslova uzamknul doma, ale donutil nás také více přemýšlet, odpočívat, pře-hodnotit priority a vypnout od každodenních starostí. Postupným rozvolňováním, kdy se začne život vracet do normálu i my budeme mít chuť zpříjemnit si čas třeba hezkým výletem, kávičkou s přáteli nebo jen setkáváním se s ostatními a popovídáním si.

Takovou malou radostí může být i karta SeniorPas. O co jde? Tento unikátní projekt vznikl na podporu osob 55+ v roce 2010 v Jihomoravském kraji a dnes je rozšířen a podporován ve všech krajích ČR.

Do projektu se již zapojilo bezmála 400 tisíc držitelů SeniorPasu. Zapojení je bezplatné, karta má neomezenou platnost a přináší celoroční slevy 5-50 procent v oblastech kultury, zdravotnictví, lázeňství, cestování, wellness, vzdělávání, stravování, spotřebních nákupů, ale i různých služeb. Úplný seznam slev a poskytovatelů najdete na www.seniorpasy.cz, kde si také můžete on-line požádat o vystavení SeniorPasu, stejně tak o něj můžete požádat u své Krajské rady seniorů. Kdo ještě nemáte, tak neváhejte a připojte se k této velké rodině, která umí dělat malé radosti. Výhody SeniorPasu zcela jistě oceníte. Každý kraj má různé poskytovatele a některé slevy, díky pobočkám, můžete čerpat po celém území ČR. Stačí, když budete mít slevovou kartu u sebe. Napište mi, když vás někde SeniorPas mile překvapí.

Krajské radě seniorů Olomouckého kraje se podařilo ve spolupráci s Nadací Anděl na drátě uzavřít smlouvu poskytovatele slevy pro držitele SeniorPasu na komunikační chytré hodinky eWatch nebo chytrou krabičku eSafe, které mohou a zachraňují lidské životy. Sleva 25 % platí celoročně a pro všechny držitele SeniorPasu v celé ČR. Anděl na drátě pomáhá rodičům, prarodičům a samostatně žijícím seniorům, či komukoliv jinému, jehož stav vyžaduje dohledovou službu 24 hodin denně. Jedná se o unikátní kompletní asistenční a tísňovou službu pro ty, co potřebují mít pomoc stále nablízku. Jak funguje přivolání pomoci služby „Anděla na drátě?“ U klienta dojde k pádu, delší nehybnosti, či klient zmáčkne SOS tísňové tlačítko. Ze zařízení (chytré hodinky) se ozve hlas operátora „Anděla“, který se o vás postará, kontaktuje členy rodiny, souseda či přátelé, pokud je to nutné, na pomoc vyjíždí záchranka s lékařem. S Andělem na drátě získáte opět sebedůvěru ve vlastním prostředí. Nyní nabízí ještě navíc dva měsíce na bezplatné vyzkoušení služby asistenční tísňové péče, která je registrovanou sociální službou s pověřením MPSV. Zájemci se mohou informovat na bezplatné lince 800 555 655 nebo si napsat emailem na info@andelnadrate.cz. Anděl na drátě je rádcem ale i spolehlivým a odpovědným pomocníkem pro vše, co senioři potřebují.

KATALOG AKTUÁLNÍCH SLEV – OLOMOUCKÝ KRAJ

Zdravý pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, zajímavá místa, přírodní krásy, staří i noví přátelé, osobní pohoda …na to vše se můžeme těšit. Příroda je nejlepší terapie. Přeji vám všem pevné zdraví. Každý z nás má své důležité místo a poslání na zemi. Pomáhejme si, vzájemně podporujme jeden druhého, stůjme při sobě, jen tak budeme silní. A pamatujte: „S úsměvem jde všechno líp!“

Milena Hesová
Předsedkyně KRS Olomouckého kraje
Poradkyně hejtmana Olomouckého kraje
Místopředsedkyně předsenictva Rady seniorů ČR
milenahesova@seznam.cz


ŽÁDOST O SENIORPAS – OLOMOUCKÝ KRAJ

Zaškrtněte
že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.
Žadatel svým podpisem souhlasí se zařazením do projektu Senior Pas a se zpracová-ním svých osobních údajů správcem údajů Sun Drive Communications, s.r.o., IČO: 26941007 (dále jen „správce“), jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě smluvního vztahu se správcem, a to partnerům projektu Senior Pas, za účelem realizace projektu Senior Pas, zejména identifikace účastníků projektu Senior Pas, vydání a zaslání karty Senior Pas, vedení databáze účastníků projektu Senior Pas a v návaznosti na něj realizovaných služeb, včetně nabízení a poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného a technického poradenství, zasílání informací souvisejících s projektem Senior Pas. Dále žadatel o zařazení do projektu Senior Pas uděluje souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, zejména pro obchodní a marketingové účely, související s projektem. Souhlas je dobrovolný a platí po dobu trvání projektu Senior Pas, přičemž je kdykoli odvolatelný. Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě. V ostatním se zpracování osobních údajů správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy. Souhlas lze kdykoli odvolat na adrese pracoviště správce: Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, a to písemně, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@seniorpasy.cz.