Kontakty

Zlaté ruce a velká srdce

Krajská rada Olomouckého kraje vyhlašuje první ročník sbírky reprezentativních výrobků ručních prací našich seniorů za účelem prodejní výstavky.

O co jde? Zúčastnit se mohou jednotlivci i spolky. Zhotovit můžete pletené, háčkované, šité, drhané,vyšívané, paličkované dárky, malované obrazy, výrobky z vosku,mýdla, keramiky,dřeva apod. fantazii se meze nekladou. Nejde nám o množství ale důraz klademe na kvalitu a nápaditost.

Do projektu stačí přihlásit jeden výrobek (počet záleží na dárci).

Darované výrobky budou vystavené k prodeji a vydražené 5. září na akci Babička roku 2023 a výtěžek věnován nadaci Malý Noe

která se stará o děti v dětských domovech a se kterou má KRS Olomouckého kraje podepsanou Dohodu o spolupráci na podporu mezigeneračních vztahů. Přihlašovací formulář najdete zde na stránce níže.

Sběr dárků bude od 20.-31.8.2023.

Každý darovaný výrobek bude zaregistrován a zařazen do fotogalerie.  Věříme, že tento nápad osloví širokou seniorskou populaci, protože v našem kraji je sousta zlatých rukou babiček a dědečků s velkým srdcem, které nás inspirovaly ke spuštění tohoto skvělého projektu.

Přihlašovací formulář

Ulice, č.p., město, PSČ
Stručně popište o jaký dárek se jedná, jakou technikou byl vyroben, z jakého materiálu..
Poskytnuté výrobky budou použity výhradně propagaci sbírky vystavené a vydražené 5. září 2023 na akci Babička roku 2023, v souladu se zákonem č.110/ 2019, zákon o ochraně osobních údajů.