Kontakty

Přihláška k registraci

na VI. Krajské sportovní hry seniorů 2021

Termín: 18. srpna 2021(9:00 –15:00 hod)
Místo: Stadion TJ Lokomotiva Olomouc

Řídící organizačního štábu byla zvolena Bc Zdena Marcinková, – místopředsedkyně KRS Olomouckého kraje, na ni se můžete obracet s dotazy. Tel. 731 087 190

Vyplněnou přihlášku odeslat nejpozději do 31. července 2021 na email: z.marcinkova@seznam.cz

Přihlášky zaslané po termínu nebudou akceptovány.

Přihláška ke stažení

Startovné ve výši 400,-Kč za družstvo uhradit do 31. července 2021 na účet KRS u FIO banky – č.ú.: 2900931192/2010
Do zprávy pro příjemce platby uveďte název klubu/obce a variabilní symbol: 18082021


Úhrada startovného na místě soutěže není možná.


Prezence soutěžních družstev dne 18. srpna 2021 bude probíhat od 08:00hod. v prostoru u vchodu na stadion.


Online přihláška

Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení