Kontakty

Přihláška k registraci

 

na VII. Krajské sportovní hry seniorů 2022

 

Termín: 18. srpna 2022 (9:00 –15:00 hod)
Místo: Stadion TJ Lokomotiva Olomouc

 

Řídící organizačního štábu byla zvolena Bc Zdena Marcinková, – místopředsedkyně KRS Olomouckého kraje, na ni se můžete obracet s dotazy. Tel. 731 087 190

 

Vyplněnou přihlášku odeslat nejpozději do 30. června 2022 na email: z.marcinkova@seznam.cz

Přihlášky zaslané po termínu nebudou akceptovány.

Přihláška ke stažení

 

Startovné ve výši 600,-Kč za družstvo uhradit do 30. června 2022 na účet KRS u FIO banky – č.ú.: 2900931192/2010
Do zprávy pro příjemce platby uveďte název klubu/obce a variabilní symbol: 23062022

 

Úhrada startovného na místě soutěže není možná.

 

Prezence soutěžních družstev dne 18. srpna 2022 bude probíhat od 08:00hod. v prostoru u vchodu na stadion.

 


 

Online přihláška

 

Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení