Kontakty

Přihláška k registraci

na VIII. Krajské sportovní hry seniorů 2023

Termín: 30. května 2023 slavnostní zahájení v 9:00h
Místo: Stadion TJ Lokomotiva Olomouc

Řídící organizačního štábu byla zvolena Bc Zdena Marcinková, – místopředsedkyně KRS Olomouckého kraje, na ni se můžete obracet s dotazy. Tel. 731 087 190

Vyplněnou přihlášku odeslat nejpozději do 15. května 2023 na email: z.marcinkova@seznam.cz nebo info@krsol.cz

Přihlášky zaslané po termínu nebudou akceptovány.

Přihláška ke stažení

Startovné ve výši 750,-Kč za pětičlenné družstvo uhradit do 15. května 2023 na účet KRS u FIO banky – č.ú.: 2900931192/2010
Do zprávy pro příjemce platby uveďte název klubu/obce a variabilní symbol: 3052023

Úhrada startovného na místě soutěže není možná.

Registrace soutěžních družstev dne 30. května 2023 bude probíhat od 08:00hod. v prostoru u vchodu na stadion.


Online přihláška

 

Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení