Kontakty

Akce Krajské rady seniorů za podpory Olomouckého kraje.

Každoročně konané zajímavé semináře

Díky podpoře Olomouckého kraje, v rámci projektu zdravotně preventivních aktivit, připravila Krajská rada seniorů Olomouckého kraje již třetí ročník odborných seminářů s názvem FIT SENIOR – malou školu epidemiologie aneb jak žít v éře nových nemocí. Jedná se o odborný seminář složený z přednášek s lékařem a odborníkem pro seniory v Olomouckém kraji.

Naší snahou pomocí těchto seminářů byla a je aktivizace seniorské populace vzděláváním a předáváním nových informací s cílem prevence a ochrany zdraví v souvislosti s výskytem nových nemocí. Senioři získali potřebné a aktualizované informace jak si šetřit zdraví v době Covidové, nejlepší prevence a důležitost vakcínace.

Seminář byl rozdělen na tři tematické okruhy:

1.Malá škola epidemiologie

Přednášející MUDr. Dagmar Malotová MBA, medicinská ředitelka AGE Centra v Olomouci seznámila seniory přijatelnou a velmi zajímavou formou s výskytem nových nemocí, vysvětlila pojmy imunita, prevence, důležitost a význam vakcinace a očkování. Epidemiologie infekčních nemocí je významným oborem preventivní medicíny, který se zabývá komplexním studiem podmínek výskytu infekčních nemocí a stanovováním příslušných protiepidemických opatření. Dále hovořila o současné epidemiologické situaci v souvislosti s nákazou virem COVID-19, o nutnosti očkování celé populace, o lživých informacích, které se vyskytují v souvislosti s tou nemocí. Na závěr odpověděla množství dotazů od přítomných seniorů na toto a příbuzné téma. Velmi zajímavým tématem pro přítomné posluchače byla interakce léků, užívání a nadužívání léků, potravinových doplňků, bylin.

2. Psychohygiena jinak také duševní hygiena

je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Mudr . Dagmar Malotová ve své přednášce hovořila o tom, že dlouhodobé působení stresu přispívá ke zhoršení osobní pohody a zdravotním problémům. Mezi vybrané zdravotní potíže a onemocnění spojené s vlivem stresu, které lze označit jako psychosomatické a řadíme mezi ně únavu, nespavost, nevolnost, bolesti hlavy a zád, nadměrné pocení, vysoký krevní tlak, infarkt, mozkovou mrtvici, alegii, cukrovku, poruch přijmu potravy, obezita

nebo nechutenství, zažívací potíže, zácpu, průjem, žaludeční vředy a další…obecně platí větší náchylnost k infekčním nemocem a celkové oslabení imunitního systému. Seniorům byl přednesen návod, jak cílevědomě upravovat zdravý životní styl a životní podmínky s cílem minimalizovat nepříznivé vlivy a posilovat duševní rovnováhu a psychickou pohodu u seniorů – vytěsnit nejistotu, úzkost, strach z nemocí ,sociální izolace a další. Součástí přednášky byly i praktické ukázky např. nácvik vhodných technik pro psychohygienu apod.

3.Jak žít v éře nových nemocí

Přednášející Ing.Václav Zatloukal se zaměřil ve své přednášce na nové technologie a jak je používat v době covidové. Shrnul rozdíl mezi hardware a software, upozornil na rizikové jevy při práci s počítačem nebo chytrým telefonem, vysvětlil základní pojmy kybernetické bezpečnosti, hrozby elektronické komunikace, problematiku hesel, sociální sítě, Innternet a koronavír, jak se registrovat k očkování , jak stahovat certifikát Covid, aplikace Tečka a Čtečka. Přednášející si připravil pro seniory soutěžní kvíz z daného tématu , kdy za správné odpovědi nejrychlejší získali hodnotné dárkové balíčky. Předsedkyně krajské Rady seniorů a organizátorka semináře FIT SENIOR 2021 zároveň představila seniorům činnost Rady seniorů v době Covidové ,dále akreditovanou bezplatnou poradnu pro seniory, která pomáhá s registrací k očkováním a vyzvedáváním certifikátů a také existenci a význam seniorské obálky a další.

Seminář FIT Senior se konal ve třech místech,22.11.2021 v Přerově , 22.11.2021 ve Skrbeni a 14.12.2121 v Litovli. I přes značné omezení z důvodu zhoršení výskytu Covid 19, kdy jsme byli nuceni harmonogram konkrétních plánovaných seminářů a míst přizpůsobovat aktuální situaci, dodržení přísných hygienických podmínek a aktuálních nařízení , byl o tento seminář zájem a podařilo se nám všechny tři termíny zorganizovat. Celková účast 80 seniorů.Přílohou této zprávy jsou prezenční listiny ze všech tří seminářů.

Všichni přítomní senioři byli očkovaní a měli po celou dobu na ústech respirátory. Senioři dostali chytré brožury – zápisníky FIT SENIOR, které obsahovaly všechny důležité informace k danému tématu.Dále získaly aktualizované seniorské obálky, propisky a klíčenky s logem Olomouckého kraje, respirátory FFP2. Na semináři všichni posluchači dostali menší občerstvení (voda, káva, čaj, oplatek)které nebylo hrazeno z dotace.

Semináře proběhly ve velmi přátelské atmosféře, senioři měli velký zájem o všechny informace a na konci přednášek následovala dlouhá diskuze s lektory. Přednášející své přednášky poskytli také v elektronické formě k dalšímu využití v rámci prevence v současné době covidové.


Závěrem bych chtěla jménem krajské Rady seniorů poděkovat krajskému vedení Olomouckého kraje za podporu, bez které by se chytrý seminář v rámci zdravotně preventivních aktivit , v takové míře nemohl uspořádat. Logo Olomouckého kraje bylo použito na všech zvacích letácích, prezenčních listinách, propagačních materiálech, brožurách, rollupech ale i na sociálních sítích, na stránkách www.krsol.cz. Dotace byla maximálně hospodárně využita v souladu s pravidly dotační smlouvy.

Základní myšlenkou semináře FIT SENIORA je přispět k podpoře aktivního stárnutí.

Milena Hesová
Předsedkyně KRS Olomouckého kraje

 

Brožura / zápisník FIT SENIOR 2021 ke stažení (PDF 4,2MB)