Kontakty

Virtuální univerzita 3. věku

Díky spolupráci a podpoře kraje studuje při KRS již třetím rokem 60 seniorů.

KRS má podepsanou spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Cílem je umožnit aktivní vzdělávání i seniorům , kteří mají zdravotní problémy.

Vzdělávací projekty

Díky podpoře kraje se daří pořádat celoročně pro seniory bezplatně přednášky, vzdělávací kurzy, inteligentní semináře na ochranu seniorů či odborné semináře.

Například na téma počítačová gramatika, zdravotní problematika, šmejdi, finanční gramotnost, bezpečnost, domácí násilí, obchodní a domácí právo atd.

Seniorské cestování

Díky spolupráci KRS má možnost podílet se na organizaci těchto jednodenních, seniory velmi oblíbených zájezdů – podařilo se i uspořádat zájezdy pro hendikepované seniory.

Podpora aktivit seniorských spolků v kraji

KRS za podpory kraje podporuje kulturní spolkové aktivity pod heslem Senioři seniorům.

Příhraniční spolupráce

KRS udržuje úzké vztahy se seniory z Opolského vojvodství na úrovni krajů a Jednoty důchodců Slovensko Prešovského kraje.

Cílem je zapojení partnerských organizací do koordinování a organizování seniorských aktivit, a to sportovních, kulturních i vzdělávacích, se zaměřením na aktivizaci a edukaci seniorské populace.

Důležité ke i získávání nových zkušeností, vzájemné poznávání zvyků a tradic.

Akreditovaná bezplatná poradna pro seniory

Za velký úspěch je možné považovat otevření akreditované bezplatné právní poradny dle zákona č.108/Sb., o sociálních službách 1. března 2020 a kanceláře KRS pro seniorskou veřejnost.

  • Olomoucký kraj se stal šestým, kde bezplatné akreditované poradny Rady seniorů ČR působí.
  • V době nouze dva poradci poskytovali poradenství (bytové , sociální, a rodinné) on-line
  • Tel.kontakt do poradny byl zařazen na seznam krizových čísel v době pandemie

DALŠÍ AKTIVITY

  • Zajišťování zvýhodněných týdenních ozdravných pobytů – Sezimovo Ústí hotel MAS (svozy z Olomouce). „
  • Spolupráce s klinikou AGE CENTRUM.
  • „ Projekt seniorská obálka, kde se KRS se aktivně zapojila do propagace.

Podpora Senior Pasů – slevové karty

projekt podporující osoby nad 55 let. Jedná se o ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior Pas „

Celoroční slevy v rozsahu 5-50% , doplněné navíc o sezónní a bonusové slevy v oblastech:

  • zdravotnictví, lázeňství, wellness
  • cestování, stravování, ubytování
  • vzdělávání, muzea galerie
  • potřební nákupy, služby

KRS pravidelně informuje o svých akcích prostřednictvím časopisu Doba seniorů.