Kontakty

Závěrečné úžasné setkání účastníků projektu „Za krásami česko-polského pohraničí“ ve Schrotových lázních Dolní Lipová- Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje a Bursztynowé serdca.

Hostem byla paní ředitelka Euroregionu Praděd Ing. Alena Šmigurová. Společně jsme zhodnotili krásný, povedený mikroprojekt podpořený Euroregionem Praděd cílený na aktivizaci a rozvoj spolupráce seniorů v příhraničí. Díky této podpoře jsme uskutečnili 10 zájezdů do Opolského vojvodství a Olomouce.

Výsledkem je utužování přátelství, poznávání vzájemných tradic, zvyků, kultury a získávání nových zkušeností a informací potřebných k obohacení podzimu života. Součástí programu byly prezentace jednotlivých zástupců, společný oběd a prohlídka našich krásných lázní, kdy průvodcem nám byl samotný pan ředitel lázní. Všichni účastníci se shodli, že to byl krásný projekt a že se rádi budeme setkávat i v budoucnu a udržovat přátelství, které nezná hranice.

Velké poděkování patří Katce a Tomovi, bez kterých by tento super projekt nemohl být realizován.

Milena Hesová

předsedkyně Krajské Rady seniorů Olomouckého kraje