Kontakty

Babička roku celorepublikové finále 2022 má své vítězky.

Zlato -Blanka Vrbková -Olomoucký kraj

Stříbro – Hana Marková – Liberecký kraj

Bronz – Vlasta Veverková – Karlovarský kraj

Babička sympatie – Blanka Vrbková -Olomoucký kraj

Květoslava Zelenková – Plzeňský kraj

Alžběta Řepová – Moravskoslezský kraj

Babička roku EU – Blanka Vrbková -Česká republika

Danuta Jakubiak – Polská republika

Eva Henteková – Slovenská republika

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje gratuluje vítězkám a všem finalistkám děkuje za účast a krásnou reprezentaci všech krajů.KRS Olomouckého kraje děkuje Olomouckému kraji, panu hejtmanovi Josefu Suchánkovi a I. náměstkovi hejtmana Ivu Slavotínkovi a MPSV v zastoupení náměstkyní ministra paní Zdislavě Odstrčilové za záštitu a osobní účast.