Kontakty

Pomalu se blíží konec našeho úspěšného, společného projektu „Za krásami Česko -polského pohraničí“, díky kterému se  podařilo Krajské radě seniorů  Olomouckého kraje a partnerské organizaci „Bursztynowe Serdca“  uspořádat 10 krásných zájezdů do obou regionů, kdy společným  cílem bylo udržovat a prohlubovat přátelství vzájemným setkáváním se a poznáváním zvyků, tradic a kultury našich regionů.

U této příležitosti připravujeme závěrečné, společné setkání, v úterý dne 25.10. 2022 v Lipové – tematické setkání s českými a polskými představiteli v zaměření na tematiku aktivizaci osob v seniorském věku, společných činností v rámci přeshraniční spolupráce, výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe, které bude „zlatou tečkou“ v tomto společném projektu  „Za krásami Česko -polského pohraničí“, podpořeného euroregionem Praděd. 

Původní termín tedy 20.10. 2022 se z organizačních důvodů mění na 25. 10. 2022.