Kontakty

Krajská Rada seniorů úzce spolupracuje s vydavatelem Moravský senior již šestým rokem. Pravidelným sloupkem jsme získali jedinečnou příležitost informovat širokou seniorskou veřejnost v našem kraji o všech aktivitách a činnostech KRS. Díky této pravidelnosti a vstřícnosti redakce magazínu Moravského seniora se tak aktivity krajské Rady seniorů staly více vyhledávané a hojně navštěvované širokou veřejností. Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje děkuje jménem všech příznivců a spokojených čtenářů Moravského seniora vydavateli, šéfredaktorovi Miloslavu Kyjevskému a celému redakčnímu týmu za krásný magazín, který se stal díky svému obsahu očekávaný, vyhledávaný a velmi oblíbený.

Každý měsíc vychází v nákladu 25 tisíc kusů, spousta z vás jej dostane zdarma do svých schránek. Najdete jej také v našem stojanu na krajském úřadě nebo před kanceláři KRS ve Štursové ulici.

A zde si můžete stáhnout elektronickou verzi včetně archívu:

Moravský senior – archiv časopisu