Kontakty

O tom, že aktivita krajské Rady seniorů Olomouckého kraje nezná hranice, nemůže být pochyb.

Je tomu již bezmála osm let od chvíle, kdy se poprvé potkaly u kulatého stolu dvě báječné dámy, původním povoláním učitelky, předsedkyně Krajské Rady senioru Olomouckého kraje Milena Hesová a předsedkyně JDS Slovensko Přešovského kraje Anna Petričová . Vzájemné sympatie, bohaté zkušenosti a inspirující nápady a aktivity pro seniorskou populaci v obou zemích, byly jasným a velmi silným důvodem k podepsání dohody o vzájemné podpoře a spolupráci. Díky tomuto podání rukou řízeného osudem, senioři obou zemí několikrát do roka mají možnost se setkávat, poznávat krásy obou krajů, navazovat nová skvělá přátelství a vzájemně se obohacovat kulturním, sportovním, wellnessovým a společenským životem. Tradicí se stala již společná účast na krajských i celorepublikových sportovních hrách v obou zemích ale také v Polsku – v Opolském vojvodství a v Gorlicích. Každý rok organizujeme společný projekt čtyřdenní „Československopolské setkání“, organizátorem je vždy jedna země. Loňský již čtvrtý ročník ,na který jsme se všichni moc těšili a který měl proběhnout v polských Gorlicích, jsme museli k naši lítosti z důvodu pandemie Covid -19 zrušit.

Cílem dnešního májového přátelského setkání delegace krajské Rady senioru Olomouckého kraje se zástupci Jednoty důchodců Slovensko v Bratislavě, bylo navázání intenzivnější, vzájemné spolupráce na společných projektech na úrovni dalších krajů ale i celorepublikově. Předsedkyně KRS Olomouckého kraje a zároveň místopředsedkyně RS ČR představila úspěšné projekty -táborovou školu v přírodě,VU3V, sportovní hry seniorů, Babičku roku, „FIT senior“ seniorskou obálku a další. Aktivity a činnost krajské Rady seniorů Olomouckého kraje se díky silné podpoře hejtmanství daří úspěšně organizovat již několik let, některé se stávají pro svou úspěšnost a oblíbenost novodobou tradicí. Spolupráce s krajem je velmi intenzivní, příkladná a na vysoké úrovni. Zástupce z Olomouckého kraje z oddělení cestovního ruchu Tomáš Weber informoval podrobně o úspěšném a seniory velmi oblíbeném projektu „Seniorské cestování“ , turistických cílech a zajímavostech v Olomouckém kraji. Statutární místopředsedkyně předsednictva JDS Slovensko Valerie Pokorná a místopředseda Alojz Luknár hovořili pak o svých aktivitách a programech pro seniory. Vzájemný dialog se dotknul také pandemie způsobené Covidem – 19 ,zvládání nařízení , očkování , psychické a duševní zdraví, současná situace očima seniorské populace. Spousta společných témat zůstala otevřená na příští setkání. Setkání bylo velmi přátelské, obohacující a obě strany se dohodly na společných aktivitách, vzájemných pozvánkách a aktivní spolupráci, díky které budou moci vzájemně senioři obou zemí lépe poznávat zvyky, tradice a turistické cíle. Vzájemná výměna informací, navazování nových přátelství a sociálních kontaktů, pak bude obohacením seniorského života v obou zemích.