Kontakty

Magické datum 22.2.2022 zdobilo dnešní pozvánku na Výroční konferenci krajské Rady seniorů Olomouckého kraje.

Na pořadu jednání bylo shrnutí aktivit a činností KRS za rok 2020 a 2021 ale také aktivity na letošní rok dle schváleného plánu.

Devadesáti procentní účast delegátů členské základny s úsměvem na rtech a skvělou náladou byla důkazem, jak moc seniorům chybí sociální kontakt, který byl po dva roky paralyzován nezvaným hostem Covid 19.

Pozvání přijali předsedkyně RS ČR Lenka Desatová, MUDr. Dagmar Malotová, medicinská ředitelka AGE CENTRA, náměstkyně primátora města Olomouc Mgr. Eva Kolářová, Bc.Tomáš Weber, Rostislav Klemeš, předseda Klubu českých turistů. Předsedkyně KRS Olomouckého kraje ve své závěrečné zprávě poděkovala krajskému vedení Olomouckého kraje, RS ČR, Miloslavu Kyjevskému, vydavateli Moravského seniora, Ing. Václavu Zatloukalovi, zástupci MPSV, paní Martině Galbové, ředitelce Anděla na drátě, a všem partnerům za podporu a spolupráci.

Zvláštní poděkování KRS za dlouholetou aktivní spolupráci bylo uděleno panu Tomášovi Weberovi a panu Květoslavu Pytlíčkovi.

Předsednictvo KRS děkuje delegátům a hostům za hojnou účast a těší se na setkání na akcích pořádané KRS v letošním roce.

KRS děkuje Mgr.Lence Fasnerové, která obohatila konferenci ukázkou nového tanečního stylu LINE DANCE, pro všechny generace a poskytla nám kulturní sál pro uspořádání zasedání.