Kontakty

Krajské sportovní hry seniorů 2022, mikroprojekt podpořený Euroregionem Praděd, pod záštitou I. náměstka Iva Slavotínka má své vítěze.

Zlato – družstvo Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje

Bronz – Seniorklub Litovel

Stříbro – OO JDS Bardějov

Všichni ostatní na čtvrtém místě ocenění pamětní medailí a propagačními dárky.

Letošních sportovních her seniorů se zúčastnilo více jak 400 seniorů, z toho 260 sportovců z ČR, Polska a Slovenska.

Na stadionu panovala i přes úmorné teplo, fantastická nálada a chuť soutěžit. Slavnostního zahájení se zúčastnili zastupitelé kraje, statutárního města Olomouc, Rady seniorů ČR, Opolského vojvodství a Prešovského kraje.

Součástí byl bohatý doprovodný program.

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje děkuje všem partnerům a podporovatelům, spolurealizátorovi panu Janu Machovskému a všem, kteří se podíleli na úspěšné organizaci VII. ročník krajských sportovních her s mezinárodní účastí. Bez této pomoci bychom to nezvládli.


FOTOGALERIE – SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2022


Všechno má svůj začátek, všechno jednou končí. Návštěva Svatého Kopečku byla tečkou společného třídenního setkání Česko -polských seniorů.

Děkujeme, přátelé, z Opolského vojvodství za návštěvu, bylo to super setkání obohacující oba národy. Určitě se shodneme, že na to budeme dlouho vzpomínat a těšíme se na příští setkání.


VÝSLEDKOVÁ LISTINA