Kontakty

Milí senioři,

srdečně vás zveme na I.ročník krajského turnaje v Pétanque. Přijďte si zahrát nebo fandit.

Na všechny se moc těšíme🙂


                          Senior klub  Litovel   PROPOZICE
turnaje pétanque dvojic seniorů Olomouckého  kraje
 
Pořadatel:Seniorklub Litovel
Termín:13. května 2024
Prezentace:    13:00 – 13:30 hod.Začátek hry:      14:00 hod. 
Systém:    4 kola s  časovým limitem 30 min/kolo      (max do 11 bodů);Kategorie:       Dvojice seniorů 
Startovné:50 kč/hráč (hráčka)
Místo:Sokolovna v Litovli;  Opletalova 341
Technické ustanovení:Povrch – jemný písek. Každý tým hraje se 6 koulemi.
Možno hrát s nehomologovanými koulemi (min váha 630 g, průměr 63 ÷80 mm). Každý účastník sám odpovídá za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou;
Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Účastníci budou respektovat všechna epidemiologická doporučení a nařízení vydaná vládou ČR.
Osvětlení:K dispozici máme celoplošné osvětlení hrací plochy.
Řízení turnaje:  Ředitel                         Ing. Zdeněk Potužák, předseda seniorklubu v Litovli. Technický ředitel         Miroslav Fendrych Hlavní rozhodčí           Ing. Lubomír Anton  
Přihlášky účastníků:Závazné přihlášky nejpozději do 10.5.2024 přijímá: Ing. Zdeněk Potužák  na email: z.potuzak@email.cz
Přepis:Hraje se dle pravidle pro pétanque a těchto propozic. Vítěze vyhodnotí SW pro pořádání turnaje.
  
Veřejná doprava:Vlakem do „zastávka Litovel město“;     BUSem do „autobusové nádraží“ v Litovli;

                        Za  Seniorklub Litovel:           Ing. Zdeněk Potužák – předseda

                                                                       Miroslav Fendrych  – technická sekce

                                                                       Věra Spurná – sportovní sekce