Kontakty

Milí senioři, vzdělání je nezcizitelná hodnota,

už od září budeme pokračovat ve studiu VU3V. Podzimní semestr začínáme 29.9. od 10:00 v Kongresovém sále na Krajském úřadě na Jeremenkové ve II.patře. Přijďte se podívat a teprve na místě se můžete rozhodnout, zda budete chtít s námi společně studovat. Když vydržíte tři roky, vysokoškolské studium završíte slavnostní promocí v Praze.

12. 10. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod.,

27. 10. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod.,

10. 11. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod.,

24. 11. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod.,

8. 12. 2022 v době od 13:00 do 15:00 hod.

Těšíme se na vás. Vaše krajská Rada seniorů