Kontakty

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje ve spolupráci s MPSV v zastoupení místopředsedkyní Rady seniorů ČR Milenou Hesovou a krajským koordinátorem MPSV Ing. Václavem Zatloukalem uspořádali dnes již druhý online kulatý stůl na téma „Mezinárodní spolupráce seniorů v době pandemie.“

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje již několik let aktivně spolupracuje na krajské úrovni s Prešovským krajem – zastoupený předsedkyní Mgr.Annou Petričovou a Bratislavou JDS Slovensko – místopředsedkyní Mgr. Valerii Pokornou, polskými Gorlicemi a Opolským vojvodstvím.

Cílem této spolupráce je získávání nových zkušeností, informací, poznávání vzájemných zvyků a tradic jednotlivých regionů, navazování a utužování přátelství a sociálních kontaktů. Všechny zúčastněné organizace představily své aktivity pro letošní rok, zhodnotily aktivity za uplynulé období v době pandemie a vzájemně se informovaly o seniorské problematice současné doby. Novým partnerem z Opolského vojvodství je spolek Jantarové srdce.

Nemalým přínosem online setkání je prolomení bariery virtuální komunikace a zdokonalování se v počítačové gramotnosti, neboť její současná naléhavost, zvláště u seniorské populace, se stává obrovskou výzvou.

Profesionální moderace a řízení debaty panem Ing. Zatloukalem, pak byla zárukou kvality virtuálního jednání všech zúčastněných, za což mu patří velké poděkování. Setkání bylo velmi srdečné a dodalo seniorům tolik potřebnou energii a nabuzení k dalším společným aktivitám.

Pozvání přijali i předsedkyně Rady seniorů ČR Ing. Lenka Desatová, I. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr.Ivo Slavotínek a poslanec Bc. Jiří Navrátil, MBA.