Kontakty

Dnešní návštěva s kolegy I. náměstkem hejtmana I.Slavotínkem, Pavlem Podivinským a Alčou Budíkovou v Opolském vojvodství v městě Opoli.

Cílem setkání bylo společné téma: Senioři, sociální služby, aktivizační programy a podpora zdravého stárnutí.

Děkujeme, přátelé, za pozvání, velmi milé setkání i pohostinnost. Těšíme se na vaši návštěvu u nás v Olomouci.

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje má s uzavřenou smlouvu o partnerství , díky které přátelství nezná hranice.