Kontakty

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje zve seniory, stávající ale i nové zájemce o vysokoškolské studium třetího věku na 11. letní semestr, který bude zahájen 3.2.2022 v 15:15 hod. v jednacím sále KDU Olomouc, Nešverova2 (nad restaurací Moritz naproti Terezské brány v centru města).

Přihlašování , platba i přenáška bude v ten samý den. Studijní téma Leonardo da Vinci. Těší se na vás tutor pan Jaromír Navrátil. Přednášky (celkem 6) budou ve dvoutýdenních intervalech.

S ohledem na epidemiologickou situaci je nutné dodržovat všechna platná nařízení, posluchači si mohou sami rozhodnout, zda se budou společného studia účastnit, zda budou nebo nebudou na případná společná setkávání docházet. V případě zhoršení situace , může opět dojít k převedení výuky do plně distanční formy. Jedinou studijní povinností pro získání zápočtu bude plnění on line průběžných testů a testu závěrečného.

Věřím, že tato situace již nenastane a studium VU3V vám vrátí chuť získávání nových vědomostí a znalostí s cílem- účast na slavnostní promoci v Praze a získání osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku. Vzdělání je totiž nezcizitelná hodnota. KRS děkuje touto cestou vedení KDU-ČSL v Olomouci za vstřícnost i podporu.

Milena Hesová
předsedkyně KRS Olomouckého kraje
poradkyně hejtmana
místopředsedkyně Rady seniorů ČR