Kontakty

Výroční konference Krajské rady seniorů Olomouckého kraje.

Děkujeme členům i hostům za hojnou účast. Rok 2022 zhodnocený, závěrečná zpráva je zveřejněná zde na www.krsol.cz v plném znění.

Plán činnosti na rok 2023 schválen, jdeme na to!

Kdo má chuť se přidat ke Krajské radě seniorů Olomouckého kraje , jste vítaní.

Děkujeme Olomouckému kraji, statutárnímu městu Olomouci a všem našim partnerům, kolegům a příznivcům za podporu, bez které by se naše aktivity realizovaly mnohém hůře.