Kontakty

III.ročník celorepublikového finále Babička roku 2021

Už 19 . listopadu 2021 od 13:00 se sejdou vítězky krajských kol soutěže seniorské krásy „Babička roku „ z celé České republiky u nás v Olomouci na výstavišti Flóra, aby se utkaly o titul Babička roku 2021 . Každý kraj může nominovat jednu finalistku, soutěže se může zúčastnit babička s trvalým pobytem v daném kraji, ve věku 60+ , zasláním řádně vyplněné přihlášky a jedné fotografie pro spuštění hlasování o titul „Babička sympatie na sociálních sítích. Uzávěrka nominací je 30.10.2021.

Vítězky krajských kol budou opět soutěžit ve třech disciplínách.

  1. Rozhovor s moderátorem
  2. Volná disciplína -max. 3 minuty
  3. Módní přehlídka

Odborná porota udělí titul Babička roku -zlatá, stříbrná a bronzová. Vítězky získají korunky, šerpy, květiny, hodnotné dárky od partnerů, tuzemské zájezdy. Na zlatou babičku roku čeká týdenní letecký zájezd pro dvě osoby na Krétu.

Všechny finalistky získají hodnotné dárky od partnerů, květiny, pamětní listy.

Široká veřejnost hlasováním na sociálních sítích vybere Babičku sympatie.

Novinkou letošního ročníku bude udělení titulu Česko – slovenská babička roku 2021 – za účasti absolutních vítězek z ČR a Slovenska.

Čeká vás také bohatý doprovodný program.

Vstupenky v ceně 100,- Kč budou v předprodeji od 20. října u všech členů předsednictva KRS, v kanceláři krajské Rady seniorů ve Štursové ulici a rezervace na tel. 774 345 670

Akce se bude konat ve spolupráci KHS a s dodržením všech aktuálních nařízeních v souvislosti s Covid -19.

Organizátorem je krajská Rada seniorů Olomouckého kraje, která se na vás moc těší.


On-line přihláška:

Den, rok, měsíc narození
Ulice, č.p., město, PSČ
Váš životní příběh, stručně prosím popište Váš přínos pro rodinu, místo kde žijete, Vaše pracovní úspěchy..
(Délka souěžní discipíny max 3 minuty)
Poskytnuté údaje budou použity výhradně pro realizaci projektu Babička roku 2021 v souladu se zákonem č.101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů.